FAQs Complain Problems

वडा नं. ७

Undefined
Population: 
1907
Ward Contact Number: 
9857025033

वडा जनप्रतिनिधि

मोहनप्रसाद पाण्डे
वडा अध्यक्ष
९८५७०२५०३३
जयबहादुर चदारा
खुला वडा सदस्य
९८४७२३२२८३
रघुनाथ पन्थी
खुला वडा सदस्य
९८४७३९२०८६
गंगा पन्थी
महिला सदस्य
९८४७१६६५११
उजेली चुदारा
दलित महिला सदस्य
९८४७३९११३२